správa počítačových sítí.

Tato naše služba je cílena na klienty z řady menších a středních subjektů, pro které není rentabilní zaměstnávat pracovníka zodpovědného za správu počítačové sítě a podobné záležitosti týkající se technologií.
Správa počítačových sítí zahrnuje mimo jiné následující služby

  • Instalace software
  • Doporučení či nákup software
  • Doporučení či nákup počítačové techniky a příslušenství
  • Zprovoznění počítačové techniky a příslušenství
  • Upgrady software a techniky
  • Pravidelná kontrola funkčnosti
  • Instalace a údržba počítačové sítě
  • Doporučení či zajištění internetového připojení
  • Zprovoznění WiFi Spotu

Ceny služeb

Nabízíme dva možné způsoby finančního plnění

Hodinová sazba

Zákazníkovi je každý měsíc (nebo v jiném domluveném intervalu) předložena faktura na základě odsouhlaseného počtu hodin, po které náš technik prováděl servisní či konzultační práce. Každá započatá hodina se počítá jako celá.

Měsíční platba:0,- Kč
Cena za hodinu:400,- Kč
Příplatek za výjezd:200,- Kč (za každý příjezd technika)

Paušál

Finančně výhodné

Zákazníkovi je každý měsíc poskytováno deset hodin servisních prací za sníženou cenu, nevyčerpané hodiny v rámci měsíce "propadají". Hodiny odpracované nad domluvený počet jsou fakturovány v plné výši.

Měsíční platba:2000,- Kč (10 hodin)
Cena za hodinu:400,- Kč ( hodiny nad paušál )
Příplatek za výjezd:200,- Kč (za každý příjezd technika)